De voor- en nadelen van windmolens

Op dit moment worden er landelijk 120 windmolens in Nederland gebouwd. Deze hebben invloed op ons landschap, milieu en werkgelegenheid. Maar wat betekent dat voor ons? En hoe zijn de voor- en nadelen van windmolens te overzien? In dit artikel lees je alles over deze windmolens!

Wat zijn windmolens?

Het draaien van windmolens is een belangrijke bron van energie in ons land. Maar wat zijn de voor- en nadelen van windmolens?

De voor- en nadelen van windmolens zijn goed te vergelijken met die van gascentrales. Allereerst wordt veel energie uit windmolens gehaald, maar ook dat heeft nadelen. Zo kost het aandeel fossiele brandstoffen in de energietransport naar huidige standplaatsen bijna tien keer meer dan het aandeel uit gassen centrales. Daarnaast is er de beperking op de capaciteit: als er te weinig wind op de wereld is, kan een windmolen daardoor niet draaien. Dit heeft tot gevolg dat we elke dag minder energie kunnen produceren dan we nodig hebben.

De verschillende soorten windmolens

Windmolens zijn vrij populair in sommige landen. Het is echter niet altijd duidelijk welke soort windmolens het beste uitkomen voor het doel dat wordt gediend. Er zijn verschillende soorten windmolens: van opwindingsmolens, met name aan de kust, tot droogdoeners, die voornamelijk in zuidwestelijke landen worden gebruikt.

Opwindingsmolens zoals de Amerikaanse Wind Power Tower produceren meer energie dan droogdoeners. Ze leveren daarnaast ook meer geluid en rook af dan droogdoeners. Hierdoor kunnen ze in bepaalde omgevingen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren.

Droogdoeners worden vaak gebruikt als er minder wind is of wanneer het wemelde vanopwindingsmolen turbines. Deze molens hebben een lange levensduur en leveren veel energie op relatief kleine hoeveelheden waterstof.

Voor- en nadelen van windmolens

– Windmolens zijn snel opgestart en kunnen relatief goedkoop worden gebouwd.
– De grootte van de windmolen bepaalt de capaciteit. Er zijn kleinere molens, die tot wel 10 megawatt capaciteit hebben, en vergrote molens, die tot wel 100 megawatt capaciteit hebben.
– Het energieverbruik is afhankelijk van de windrichting en van het type molens. Kleine molens verbruiken meer energie bij een sterke wind dan grote molens.
– Het oppervlak van een windmolen moet voldoende dik zijn om de turbulentie te stoppen en zo turbulente lucht in te houden. Molenaars bouwen hun turbines op watervloeren of ijzerfoliebasinencomplexen, waardoor ze minder problemen met waterstofwinning ondervinden dan andere bronnen van schone energie zoals geothermie of solar panels.

Wat kunnen we met windmolens?

Windmolens zijn een speciale vorm van machines die met wind energie produceren. Er zijn verschillende soorten windmolens, maar allemaal hebben ze een of andere nadelen. Zo kunnen windmolens in de nabijheid van wegen en op plekken waar vogels voorkomen schrikwekkend lawaai maken. Ook kunnen windmolens bijvoorbeeld gezondheidsproblemen veroorzaken, omdat ze zich steeds meer in de lucht bevinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *